احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید

در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اردیبهشت ماه سال 1394 مشتمل بر 60 ماده و 35 تبصره در حوزه ­های مختلف به تصویب رسید. احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید نیز در همان تاریخ منتشر شد. در ادامه به احکام مالیاتی رفع موانع تولید خواهیم پرداخت.

قانون رفع موانع تولید:

در قانون رفع موانع تولید ماده هایی گنجانده شده که احکام مالیاتی رفع موانع تولید در آن ذکر شده است. به طور میانگین از ماده 15 قانون رفع موانع تولید تا ماده 57 به بررسی احکام مالیاتی رفع موانع تولید پرداخته است.

خدمات مالیاتی

احکام مالیاتی رفع موانع تولید برای بانک ­ها

صد در صد ما به التفاوت فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ­های دولتی، نسبت به قیمت دفتری و هزینه های فروش بعد از کسر سود قطعی سپرده گذران که به خزانه داری کل کشور واریزمی شود، از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معافیت دارند.

لازم است بدانید سود بانک­ها و مؤسسات اعتباری که فعالیت های غیر بانکی نظیر بنگاه داری و نگهداری سهام دارند از سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول پرداخت مالیات می­شود. بعد از گذر از این زمان با اضافه کردن 3 واحد به طور سالانه این نرخ را تا 55 درصد می رسانند.

مالیات تعلق گرفته به عایدی املاک غیر منقول بانک­ ها نیز که شامل زمین، مستقلات، سرقفلی و اموال مشابه است که در سال 1395 با نرخ 28 درصد محاسبه می­شود. پس از آن با افزودن سه واحد درصد برای هر سال، این نرخ را تا 55 درصد افزایش می دهند.

حکام مالیاتی رفع موانع تولید

احکام مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته به منظور رفع موانع تولید

محاسبه مالیات با نرخ صفر درصد برای مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق، برای واحدهای اقتصادی به شرح زیر قابل محاسبه است.

درآمد ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی که از طرف وزارتخانه های ذی ربط، دارای پروانه بهره برداری استخراج و فروش باشند، از تاریخ شروع بهره برداری به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته تا ده سال، با نرخ صفر مشمول مالیات می شوند.

درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی، گردشگری از تاریخ پروانه بهره برداری یا دریافت مجوز به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال، با نرخ صفر درصد مشمول پرداخت مالیات می شوند.

واحدهای تولید و خدماتی و سایر مراکزی که دارای نیروی بیشتر از 50 نفر هستند، اگر در دوره معافیت مالیاتی تعداد نیروهای خود تا 50 درصد افزایش دهند، دوره معافیت مالیاتی با نرخ صفر درصد، برایشان به ازای هر سال افزایش کارکنان تا یک سال اضافه می شود.

این زمان برای واحدهای اقتصادی که در شهرک صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، دو سال و برای شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سه سال، معافیت مالیاتی با نرخ صفر درصد می­شود.

مشاوره مالیات

مشوق­های مالیاتی برای رفع موانع تولید در مناطق کمتر توسعه یافته

برای افزایش سرمایه گذاری اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق، علاوه برمحاسبه مالیات با نرخ صفر، مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است.

در مناطق کمتر توسعه یافته بعد از محاسبه مالیات با نرخ صفر درصد، تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد اقتصادی به دو برابر سرمایه ثبت شده نرسد، محاسبه مالیات با همان نرخ صفر درصد، انجام می شود و مالیات تعلق گرفته پس از آن با نرخ های مقرر در ماده 105 محاسبه و دریافت می شود.

محاسبه مالیات در سایر مناطق، پس از پایان دوره محاسبه با نرخ صفر درصد، به میزان 50 درصد آن با نرخ صفر و 50 درصد باقی مانده با نرخ های مقرر در قانون 105 مالیات مستقیم، محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا وقتی که مجموع درآمدهای مؤسسه به سرمایه ثبت شده برسد، ادامه داشته و پس از آن مالیات با نرخ های صد در صدی اعلام شده در ماده 105 محاسبه و دریافت می­شود. قابل ذکر است هر سرمایه گذاری که با مجوز قانونی مراجع ذی ربط و با هدف توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور با ایجاد دارایی های ثابت صورت بگیرد، مشمول مالیات به همین شیوه خواهد بود.

واحدهای تولید فناوری اطلاعات نیز که تحت تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند و نیز واحدهای تولید مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی و شهرک های مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران هنگام پرداخت مالیات، نه تنها با نرخ صفر درصد محاسبه می شوند بلکه از مشوق های ذکر شده نیز برخوردار هستند.

مشوق­های مالیاتی برای رفع موانع تولید

مناطق کمتر توسعه یافته کدام مناطق هستند:

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته درسه ماهه اول هرماه و همزمان با برنامه پنج ساله دولت به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی براساس نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید انجام می­شود. این فهرست که به تایید هیات وزیران می­رسد تا اعلام فهرست بعدی معتبر است.

حکم مالیاتی رفع موانع تولید برای شرکت های گردشگری

تأسیسات گردشگری، ایرانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی دریافت کرده باشند تا 6 سال از 50 درصد، مالیات پرداختی معافیت دارند. لازم به ذکر است که این معافیت برای اعزام گردشگر به خارج از کشور نیست.

صد در صد مالیات درآمد ابزاری دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی که اعزام گردشگر به عراق، سوریه و عربستان دارند با نرخ صفر محاسبه می شود.

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

احکام مالیاتی مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی برای رفع موانع تولید

اشخاص حقوقی و خصوصی که برای انجام هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در قالب قرارداد با دانشگاه یا مرکز پژوهشی هزینه می کنند مشمول بخشش درصدی مالیات خواهند شد. البته به شرط آن که گزارش پیشرفت سالانه شان به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد و ناخالص درآمد ابزاری حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی شان کمتر از 5,000,000,000 ریال نباشد، تا 10 درصد از مالیات بخشیده می شود.

مالیات اوراق بهادار در طرح رفع موانع تولید

هر گونه نقل و انتقال اوراق بهادار بازرگانی که از سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار مجوز داشته باشند هنگام پرداخت مالیات مشمول معافیت نیم درصدی خواهند شد.

شرکت های پذیرفته در بورس و فرابورس، هنگام محاسبه آورده نقدی یا مطالبات حل شده سهامداران، از پرداخت مالیات حق تمبر معافیت دارند. مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معادلاتی پذیره نویسی اوراق بهادار که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

مالیات اوراق بهادار در طرح رفع موانع تولید

احکام مالیاتی صادرات و واردات برای رفع موانع تولید

سازمان امور مالیاتی باید مالیات ارزش افزوده ای که از کالاهای صادراتی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده اند را مسترد کند. به شرط آن که صادر کننده تا یک ماه بعد به همراه اسناد و مدارک به آنها مراجعه کند. این بازگشت مالیات ارزش افزوده از محل وصولی های جاری گمرک صورت می­پذیرد.

-لازم به ذکر است که مواد خام معدنی در زمان صادرات به خارج مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند.

-یکی از موارد دیگر معافیت های مالیاتی سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های صندوق توسعه ملی است.

احکام مالیاتی برای رفع موانع تولید در تأمین مالی پروژه ها

کسانی که برای تأمین مالی پروژه آورده نقدی برای طرح سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی فراهم می کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار، عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درامد معافیت دارند. برای پرداخت کننده سود به همان میزان سود هزینه قابل قبول مالیاتی تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است که که کسانی که آورده نقدی به شرکت دارند، تا دو سال مجاز به خروج دارایی از شرکت نیستند و در صورت کاهش آورده نقدی به مقدار ارزش افروز معافیت استفاده شده به مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه می شود.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله مراحل دریافت کارت بازرگانی دعوت می نماید.

جهت برخورداری از خدمات مالیاتی می توانید با شماره 09197566637 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده اند*

پر کزدن این فیلد الزامی می باشد.

خبرنامه مالیات ها
عضویت در خبرنامه مالیات ها