ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

آشنایی با ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای درک بهتر فرآیندهای مالیاتی و مدیریت بهتر امور است. کاربرد ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات زمانی آشکارتر می­شود که مبنای محاسبه مالیات اظهارنامه نباشد و براساس ضرایب و قراین مالیاتی باشد. با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم در این زمینه را برایتان شرح دهیم.

ضرایب مالیاتی چیست:

مطابق قانون مالیات در هر سال از سوی سازمان امورمالیاتی جدولی از اعداد و ضرایب مالیاتی تدوین و اعلام می­شود.

ضرایب مالیاتی ارقامی هستند که به صورت درصدی بوده و برای محاسبه مالیات علی الرأس استفاده می­شوند. لازم است بدانید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات را اگر در نرخ ­های تعیین شده ضرب کنید، میزان مالیات پرداختی معلوم می­شود. البته این محاسبات را سازمان امورمالیاتی در صورت محاسبه مالیات به صورت علی الرأس انجام می­دهد.

خدمات مالیاتی

ضریب مالیاتی چگونه مشخص می­شود:

ماده 154 قانون مالیات مستقیم به تعیین ضرایب مالیاتی و چگونگی آن می­پردازد. خوب است بدانید ضرایب مالیاتی برای شهرهای مختلف متفاوت است.

برابر بند الف ماده 154 قانون مالیات مستقیم ضرایب مالیاتی، ابتدا برای شهر تهران مشخص می­شود و همین جدول برای شهرستان­ها ارسال شده که پس از اعمال تغییرات لازم، مبنای محاسبه مالیات علی الرأس قرار می­گیرد.

ضرایب مالیاتی به صورت سالانه تعیین شده و برای مشاغل نیز رقم‌های متفاوتی دارد. منبع محاسبه ضرایب مالیاتی، کمیسیون تعیین ضرایب و سایر ارگان­های ذیربط است. پس از محاسبه و تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات آن را به صاحبان مشاغل حقیقی و حقوقی، ارگان­ها، سازمان­ها و غیره با توجه به نوع فعالیت، چگونگی معاملات و شرایط اقتصادی اعلام می­کنند.

پنج عضو کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات:

ضریب مالیاتی توسط کمیسیونی با حضور افراد زیرتشکیل می­شود:

 1. نمایندگان سازمان امور مالیاتی
 2. نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 3. نماینده اتاق بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران برای سایر مشاغل
 4. مبنای تعیین ضرایب اصناف، شورای مرکزی اصناف است.
 5. ضرایب مالیاتی مشاغل وابسته به پزشکی را نماینده نظانم پزشکی مشخص می­کند.
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

آیا ضرایب مالیاتی قابل تغییر است:

پس از مشخص شدن میزان ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که به صورت سالانه تهیه می­شود، جدولی به کمیسیون شهرستان­ها ابلاغ می­شود.

در هر شهرستان نیز با حضور مجموعه ای متشکل از رئیس اداره مالیات شهرستان، نماینده شورای اصناف، نماینده نظام پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی شهرستان، جلسه ای انجام می­شود. آنچه در این جلسه مورد بررسی قرار می­گیرد، جدول ­های ارسالی از تهران است که باید مطابق با اوضاع اقتصادی شهرستان تابع خود، میزان دقیق آن را سنجیده و تغییرات لازم را اعمال کنند. پس از انجام تغییرات جدول ها را دوباره به مرکز ارسال می­کنند، مرکز هم در صورت موجه بودن ادله، تغییرات را پذیرفته و جدول را با توجه به شرایط اقتصادی هر شهرستان تغییر می­دهد.

مشاغلی که در جدول ضریب مالیاتی نیستند:

هر چند در جدول های ضریب مالیاتی، لیست مشاغل زیادی آمده است اما ممکن است گاهی به دلایل مختلف، برخی از مشاغل در جدول نیامده باشد. در این صورت از جدول­های مالیاتی شغل­های مشابه برای محاسبه مالیات علی الراس استفاده می­شود.

مشاوره مالیات

دلیل اهمیت ضرایب مالیاتی:

ازضریب مالیاتی زمانی استفاده می­شود که اشخاص حقیقی یا حقوقی یا اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نکرده و یا اظهارنامه مالیاتی­شان از سوی سازمان امور مالیاتی پذیرفته نشده باشد. برای تشخیص درآمد مشمول مالیات این دسته از مؤدیان، از ضرایب مالیاتی یا ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات استفاده میشود.

لازم است بدانید محاسبه مالیات مشاغل در صورتی که با اظهارنامه مالیاتی باشد 25 درصد از سود حاصله است.

اگر مبنای محاسبه مالیات، اظهارنامه نباشد و براساس ضرایب مالیاتی باشد، قطعاً بیشتر از 25 درصد خواهد بود. به این شیوه محاسبه مالیات، محاسبه به صورت علی الرأس گفته می­شود.

بنابراین اهمیت ضرایب مالیاتی زمانی معلوم می­شود که محاسبه مالیات به صورت علی الرأس باشد. فرمول محاسبه درآمد مشمول مالیات با استفاده از ضرایب مالیاتی این گونه است:

درآمد مشمول مالیات = قرینه مالیاتی × ضریب مالیاتی

اهمیت ضرایب مالیاتی

قراین مالیاتی چیست:

قراین مالیاتی در مشاغل مختلف به تناسب موقعیت شغلی، مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شیوه علی الرأس است. بازرسین امورمالیاتی قراین مالیاتی را از مؤدیان درخواست کرده و براساس آن مالیات را محاسبه می­کنند. این قراین شامل موارد زیر است.

 1. خرید سالانه: خرید سالانه شرکت­ها یکی از قراینی است که مبنای محاسبه مالیات علی الرأس است. خرید سالانه شامل خرید مواد اولیه، دستگاه، اموررفاهی و غیره است و مؤدیان مالیاتی باید کلیه اسناد مربوط به خریدهای سالانه را حفظ ونگهداری کنند.
 2. فروش سالانه: فروش سالانه درهر بنگاه اقتصادی جزو قرائن مالیاتی محسوب می­شود.
 3. درآمد ناویژه: نیز یکی از وارد دیگر قراین مالیاتی است.
 4. میزان تولید کارخانجات
 5. ارزش حق واگذاری کسب هم جزو قراین مالیاتی به شمار می­رود.
 6. جمع کل وجوه بابت حق الزحمه وحق التحریر: وصول عوارض تمبر باید به دفاتر اسناد رسمی بپردازید یکی از قراین مالیاتی است.
محاسبه مالیات علی الرأس

محاسبه مالیات علی الرأس:

همان طور که گفته شد مالیات علی الرأس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن اظهارنامه مالیاتی نیست. مبنای محاسبه مالیات به صورت علی الرأس به جای دفاتر و اسناد مالی، قوانین و ضرایب مالیاتی است که از سوی نهادهای مربوطه مشخص می­شود.

ناگفته نماند محاسبه مالیات به صورت علی الرأس ممکن است ضمن آن که مبالغ بیشتری از محاسبه اظهارنامه ای باشد، ممکن است با جریمه‌های سنگین برای مؤدیان نیز همراه باشد.

شرایط محاسبه مالیات به صورت علی الرأس:

مطابق ماده 97 مالیات مستقیم در صورتی که مؤدیان موارد زیر را رعایت نکنند، به صورت علی الرأس خواهد بود.

 1. عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان در زمان مقرر به اداره امورمالیاتی؛ زمان تعیین شده برای تحویل مدارک فوق 4 ماه پس ار پایان سال مالی است.
 2. در صورتی که مؤدیان مالیاتی از ارائه دفاتر و سایراسناد مالی به اداره مالیات خودداری کنند، سازمان امور مالیاتی ناچار به محاسبه مالیات به شیوه علی الرأس خواهد بود.
 3. در صورتی که مؤدی دفاتر و اسناد را ارائه کند، ولی این دفاتر از لحاظ قانونی غیر قابل استناد و غیر قابل رسیدگی باشد، محاسبه مالیات به صورت علی الرأس خواهد بود.

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

دفاتر و اسناد غیرقابل رسیدگی کدام است:

از نظر سازمان امورمالیاتی در چند صورت است که دفاتر و اسناد غیر قابل رسیدگی تشخیص داده می­شود.

 • در صورتی که دفاتر واسناد مالی مطابق آیین ­نامه های تحریر دفاتر قانونی انجام نشده باشد از سوی سازمان مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
 • اگر دفاتر قبل از شروع سال مالی، پلمپ نشده باشد از نظرسازمان امور مالیاتی رسمیت نداشته و قابل استناد نیستند.
 • در صورتی که دفاتر ناقص باشد و موارد خواسته شده در آن درج نشده باشد قابل استفاده برای محاسبه مالیات نخواهد بود.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله سود و زیان انباشته چیست دعوت می نماید.

جهت برخورداری از مشاوره تلفنی مالیاتی می توانید با شماره 09197566637 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده اند*

پر کزدن این فیلد الزامی می باشد.

خبرنامه مالیات ها
عضویت در خبرنامه مالیات ها