معافیت مالیاتی اولیاء معلولین شدید

در راستای اجرای قانون مالیات و معافیت های مالیاتی بالاخره نوبت معافیت مالیاتی اولیاء معلولین شدید رسید. مطابق این قانون که در سال 1398 به تصویب هیأت وزیران رسید یکی از اولیاء معلولین شدید از معافیت 50 درصدی حقوق، مزایا و دستمزد برخوردار خواهند بود. ما را تا پایان مقاله همراهی کنید تا جزئیات این قانون را برایتان شرح دهیم.

خدمات مالیاتی

معلولیت چیست:

معلولیت (Handicap) هر نوع ناتوانی بدنی یا ذهنی که به خاطر آسیب های وارده به فرد ایجاد می­شود. باعث محدودیت و ناتوانی در انجام یک یا چند فعالیت می شود، طوری که فرد معلول، دیگر مانند افراد عادی در جامعه قادر به انجام وظایف طبیعی خود در زندگی نیست. در واقع فرد معلول کسی است که توانایی انجام کارهای فیزیکی، جسمی، اجتماعی، حرفه ای، ذهنی، روانی و غیره خود را از دست داده یا به طور کلی اصلاًبه دست نیاورده است.

انواع معلولیت

انواع معلولیت:

افرادی که دچار ناتوانی و معلولیت می شوند به سه دلیلی ممکن است دچار این عرضه شوند.

 • علت ژنتیک: معلولیتی که به وسیله ژن از والدین به فرزندان می­رسد و در زندگی طبیعی آنها ایجاد اختلال می­کند.
 • علت مادرزادی: کسی که به دلایل مادرزادی دچار معلولیت می­شود، در واقع به خاطر عوامل ژنتیک نیست که دچار معلولیت شده بلکه به خاطر اختلالات دوران بارداری، دچار ناتوانی شده است؛ مثلاً در فرآیند زایمان نوزاد دچار نقص شده یا بر اثر مصرف الکل نوزاد دچار عارضه ­های جسمی، روحی و روانی می­شود.
 • علت عارضه ای: ابن مورد نیز به دو دسته تقسیم می­شود.
 • علت تروماتیک، ناشی از ضربه و حادثه ای است. مانند تصادف یا حوادث ناشی از کار، جنگ و غیره
 • علت بیماری، فرد معلول در سیر بیماری مزمن و طولانی دچار عارضه شده که در نهایت معلولیت او را به دنبال دارد. مانند بیماری های قلبی، عروقی، تنفسی و غیره

مشاوره مالیات

وظیفه والدین و جامعه درقبال افراد معلول:

افراد معلول به دلیل شرایط جسمی عاطفی، روحی و روانی خاصی که دارند با سایر اعضای خانواده متفاوت بوده نیاز به مراقبت های ویژه تری دارند. افراد که رابطه نزدیک تری با افراد معلول در جامعه دارند باید آگاهی؛ توانایی و آمادگی بیشتری برای حل مشکلات این قشر از افراد داشته باشند.

والدین چون نزدیکی عاطفی و صمیمی بیشتری با شخص معلول دارند باید زمینه های مشارکت و همکاری او را در امور مختلف فراهم کنند. جامعه نیز در قبال این افراد مسئول بوده و باید زمینه های لازم برای مشارکت های اجتماعی این افراد را فراهم کند. حمایت از معلولین در جامعه با هدف افزایش مشارکت و سلامت این قشر در جامعه صورت می گیرد.

از مهم ترین وظایف دولت ها حمایت از اقشار آسیب دیده؛ ضعیف و ناتوان جامعه است. دولت با توزیع عادلانه درآمد و ثروت می­تواند اقدامات حمایتی مؤثری از این اقشار جامعه داشته باشد. یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای معلولان، برخورداری از معافیت های مالیاتی است که با هدف توزیع عادلانه درآمد و کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه انجام می گیرد.

در کشورهای توسعه یافته حمایت های دولت از معلولان گسترده تر بوده و با دقت نظر بیشتری اعمال می شود. در بسیاری از کشورها درآمد معلولین یا والدین آنها مشمول معافیت یا کسورات مالیاتی قرار می­گیرد.

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی اولیاء معلولین شدید:

تحقیقات نشان داده یکی از اقدامات مؤثر حمایتی دولت از معلولان در جامعه که تاثیر چشمگیری در کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه ثروت دارد، معافیت های مالیاتی است. البته حمایت های دیگری نیز در قالب کسر هزینه های معالجه و سلامت افراد معلول نیز اقدام حمایتی دیگری برای خدمت به این قشرجامعه است.

هیأت وزیران در تاریخ 3/09/1398 قانونی را با استناد به تبصره ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان، آیین نامه اجرایی معافیت 50 درصدی مالیات حقوق و دستمزد را تصویب کرد.

مطابق این قانون، حقوق، مزایا و دستمزد اولیاءء، سرپرست یا پدر و مادر افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید تا 50 درصد از پرداخت مالیات معاف می­شود.

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

چهار نکته راجع به قانون معافیت مالیاتی اولیاء معلولین شدید:

 1. فرقی میان نگهداری فرد معلول در منزل یا مراکز نگهداری نیست، مطابق ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان، اولیاء معلولان شدید و خیلی شدید از پرداخت مالیات حقوق، دستمزد و مزایا معاف هستند.
 2. معافیت 50 درصدی مالیات یکی از اولیاء معلولان شدید، مخصوص کسانی است که در مراکز دولتی یا غیر دولتی مشغول به کار هستند.
 3. منظور از حقوق و مزایای مشمول مالیات، همان حقوق و مزایا و دستمزدی است که موضوع ماده 83 قانون مالیات مستقیم است. (مطابق این قانون درآمد مشمول مالیات حقوق و مزایا چه مستمر و چه غیر مستمر قبل از اعمال کسری ها و معافیت های مقرر در قانون است.)
 4. در نهایت خوب است بدانید اقدامات مربوط به تقاضای دریافت گواهی نامه از سازمان امور بهزیستی و ارسال به اداره مالیاتی یه وسیله سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذی ربط، انجام پذیر است.
مالیات

سه گواهی که سازمان بهزیستی باید صادر کند:

سازمان بهزیستی کشور مطابق درخواست یکی از اولیاء، موظف است بررسی های لازم را برای تأیید وضعیت معلولین انجام دهد و گواهی های لازم در این زمینه را صادر کند. گواهی های صادره از سوی سازمان بهزیستی برای اولیاء معلولان شدید سه مورد زیر است.

 • گواهی تعیین نوع و شدت معلولیت: سازمان بهزیستی باید برای تعیین و نوع معلولیت افراد مشمول این قانون، بررسی های لازم را به عمل بیاورد. پس از مشخص شدن نوع و میزان معلولیت گواهی لازم را برای آنها صادر می­کند.
 • گواهی تأیید مسئولیت پرداخت هزینه ها: پس از تعیین میزان و نوع معلولیت، باید تقبل هزینه های فرزند معلول توسط اولیاء به وسیله سازمان امور بهزیستی تأیید شود. برای سازمان امور بهزیستی باید مشخص شود که فرد معلول تحت حمایت و سرپرستی یکی از والدین قرار دارد.
 • گواهی مشخصات کارفرما و محل اشتعال: در نهایت محل اشتغال یکی از والدین و نام کارفرما برای استفاده از معافیت 50 درصدی است که حتماً باید در گواهی نامه صادره از سوی سازمان بهزیستی، قید شود.

گواهی نامه های صادره از سوی سازمان بهزیستی برای ارائه به اداره امور مالیاتی و استفاده از بخشش 50 درصدی مالیات یکی از اولیاء، ضروری و لازم است.

مشاوره مالیات بر ارث 

وظیفه کارفرما در قبال گواهی صادره از سوی سازمان بهزیستی:

کارفرما باید پس از دریافت گواهی نامه های صادره از سوی سازمان بهزیستی، زمان پرداخت حقوق مزایا و دستمزد، اسناد و مدارک ارائه شده توسط اولیاء دارای معلولان شدید را برای استفاده از معافیت 50 درصدی آنها ضمیمه کرده و معافیت لازم را اعمال نماید.

ارائه گواهی صادره از سازمان بهزیستی به اراده مالیاتی برای رسیدگی ممیزین به اظهارنامه مالیاتی و جریمه نکردن کارفرما است. کارفرمایان این دسته افراد نیز باید برای جبران اضافه پرداختی مالیات هر ساهل برای هر کدام از حقوق بگیران، براساس فهرست مالیات حقوق ماه های بعد تا پایان همان سال اقدامات لازم را انجام دهند.

اقدامات لازم برای عدم انجام معافیت:

در صورتی که کارفرما معافیت 50 درصدی را برای اولیاء معلولین شدید اعمال نکند، فرد مشمول حق دارد با ارائه مدارک و اسناد و رعایت قوانین ماده 242 درخواست استرداد مالیات های پرداختی را به اداره امور مالیاتی داشته باشد.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله مشاوره مالیاتی در اصفهان دعوت می نماید.

جهت برخورداری از مشاوره مالیاتی می توانید با شماره 09197566637 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده اند*

پر کزدن این فیلد الزامی می باشد.

خبرنامه مالیات ها
عضویت در خبرنامه مالیات ها