معافیت مالیاتی ناشی از کرونا

پاندمی کرونا آسیب های زیاد به اقتصاد جامعه وارد کرده است. دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت هایی در نظر گرفته است. معافیت مالیاتی ناشی از کرونا، انواع حمایت های بیمه‌ای، بانکی و غیره از مهمترین اقدامات دولت برای رفع مشکلات به وجود آمده است. قوانین و معافیت ناشی از کرونا جزو قوانین جدیدی است که در این مقاله به آن پرداخته ایم.

مشاوره مالیات

معافیت مالیاتی ناشی از کرونا:

ضربه های شدید که پانتومی ویروس کوئید ۱۹ بر اقتصاد و کسب و کارهای کشورهای مختلف وارد کرده بسیار زیاد است.

پیامدهای بیماری کرونا بر اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه دست و پنجه نرم می کند، بسیار شدیدتر و پیچیده تر از سایر کشورهاست.

وجود مشکلات بودجه‌ای، تنگنای شدید درآمدی دولت در دوران تحریم‌، عدم پرداخت تسهیلات بانک جهانی و غیره مانع دولت ایران برای رفع مسائل و مشکلات مردم نشده است. دولت برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده، بسته‌های حمایتی مختلفی در نظر گرفته است یکی از مهم‌ترین کارهای دولت معافیت مالیاتی ناشی از کرونا است.

اقدامات حمایتی دولت برای مشاغل آسیب دیده از کرونا:

جزء ۲ بند ۳ قانون تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مطابق مصوبه ای به شورای عالی مالیاتی اعلام کرده برای حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ازمعافیت ها و بخشودگیهای مالیاتی استفاده کنند.

جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور شورای عالی مالیاتی مربوطه نیز رأیی برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا صادر کرده است. طبق رأی صادره علاوه بر معافیت‌های قانونی، بخشودگی، مشوق‌های مالیاتی از ۵ درصد واحد بخشودگی نسبت به نرخ های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۱ و ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم در عملکرد ۱۳۹۹ برخوردار می شوند.

معافیت مالیاتی ناشی از کرونا

کسب و کارهای مشمول 5 درصد واحد بخشودگی:

کسب و کارهایی که مشمول این معافیت ها هستند شامل دو بخش زیر هستند:

واحدهای صنفی با درآمد کمتر از یک میلیارد ریال

واحدهای تولیدی

معافیت مالیاتی ناشی از کرونا برای واحدهای صنفی:

 • اصنافی که مشمول بخشودگی ۵ واحد درصد می شوند، واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا هستند که دارای این شرایط باشند:
 • سقف درآمدشان در سال 1399 یک میلیارد ریال باشد.
 • اگر درآمد مشمول مالیات این واحدهای صنفی در مرحله ابراز حسابرسی قطعیت از حد نصاب یک میلیارد ریال بیشتر شود، شامل بخشودگی نخواهند شد.
 • اگر پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد واحد صنفی کمتر از یک میلیارد ریال تشخیص داده شود و بخشودگی برای آن واحد صرافی قابل اعمال است
 • واحد های صنفی که به صورت قهری و اختیاری مشارکت مدنی فعال دارند باید برای محاسبه درآمد، مجموع درآمد مشمول مالیات شان کمتر از یک میلیارد ریال باشد تا مشمول معافیت مالیاتی ناشی از کرونا شوند.

خدمات مالیاتی

معافیت مالیاتی ناشی از کرونا برای واحدهای تولیدی:

منظور از واحدهای تولیدی کلیه واحدهایی هستند که شرایط زیر را دارند:

 • تولید کارمزدی دارند
 • به فروش ضایعات حاصل از تولید مشغول هستند.
 • فروش ضایعات حاصل از فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری با مجوز یا بدون مجوز

لازم به ذکر است مشاغل تولیدی اعلام شده حتماً نباید مجوز داشته باشند. مشاغل بدون مجوز نیز مشمول استفاده از این قانون هستند. به عبارت دیگر داشتن یا نداشتن پروانه و مجوز کسب مانعی برای استفاده از این اقدام حمایتی نخواهد بود.

درصد ۵ واحد بخشودگی چیست:

مطابق رأی شورای عالی مالیاتی که در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویب شد، هر دو گروه اصناف و تولیدی ضمن بهره مندی از معافیت های قانونی و تخفیفات مالیاتی مشمول ۵۰ درصد واحد بخشودگی می شود.

شرایط گروه هایی که شامل این معافیت می‌شوند یه شرح زیر است:

 • باید در زمان محاسبه مالیات، چه به صورت جاری چه به صورت انتقالی، در اظهارنامه مالیاتی و سایر صورت های مالی خود این بخش از معافیت را در نظر بگیرند.
 • معافیت ۵ واحد درصد براساس درآمد ابرازی مودی تعیین می شود.
 • این بخشودگی شامل درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی نمی شود.
معافیت مالیاتی ناشی از کرونا برای واحدهای تولیدی

معافیت مالیاتی شرکت هایی که سال مالی متفاوت دارند:

شرکت هایی که تاریخ سال مالی شان با بقیه متفاوت است و پایان سال شمسی نیست، برای بهره مندی از معافیت مالیاتی ناشی از کرونا لازم است که بدانند:

اگر سال مالی شرکت شان به طور مثال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ باشد، معافیت مالیاتی به درآمد تحقق یافته این شرکت در سال 99 نیز تعلق می گیرد.

تسهیلات مالی در نظر گرفته برای مشاغل آسیب دیده از کرونا:

یکی از مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی کرونا اقدامات مالیاتی جدید برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده است.

 • قانون شماره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۱۸۶ تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برای صدور تجدید یا تمدید پروانه کسب و کار خود نیازی به استعلام و ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند
 • قانون شماره 2: با تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، اصنافی که به شدت از این ویروس آسیب دیده اند از بخشودگی کامل جرایم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است در دوره سوم و دوم سال ۹۹ برخوردار می شوند.
 • قانون شماره 3: امهال اقساط معوق و سررسید مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۹ برای اصناف آسیب دیده اعمال می شود.

مشاوره مالیات بر ارث

اقدامات حمایتی دولت برای بنگاه های آسیب دیده از کرونا:

برای گذر از شرایط سخت پاندومی کرونا دولت برای رفع آسیب‌هایی که بخش‌های مختلف از این بیماری متحمل شده اند، معافیت‌ها و تخفیفات برای بنگاه‌ها در نظر گرفته است:

 • بخشودگی حق‌بیمه واحدهای صنفی آسیب دیده از ویروس
 • تمدید زمان پرداخت قبض های خدماتی شامل آب برق گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب و کارهای آسیب دیده

مصوبات شورای هماهنگی قوا برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا:

شورای هماهنگی ستاد کرونا، اداره مالیات را موظف کرد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر افزایش ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیات در فصل زمستان سال ۹۸ را تسلیم نکرده اند از ۱۰۰ درصد بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه در مورد مقرر برخوردار شوند، ضمن آنکه شامل جریمه تاخیر نیز نخواهند شد.

از سوی دیگر سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این گروه تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ افزایش پیدا کرد. لازم است که بدانید از این تاریخ به بعد جریمه تاخیر برای آنها در نظر گرفته می شود.

سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پایان سال ۹۸ نیز تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۹ تمدید شد.

حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا

10 گروه مشاغل مشمول قانون تأخیر در تسلیم اظهارنامه:

گروه های اقتصادی که از قانون دیر تسلیم کردن اظهارنامه مالیات ارزش افزوده معاف هستند شامل موارد زیر می شوند:

 • مراکز فروش و تولید توزیع صنایع دستی
 • مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ها
 • باشگاه ها و مجتمع های تفریحی ورزشی
 • مراکز توزیع مواد خوراکی، آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی، آبمیوه
 • مراکز تولید و توزیع کیف و کفش
 • مراکز تولید و توزیع پوشاک
 • دفاتر خدماتی مسافرتی گردشگری و زیارتی
 • ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری دریایی ریلی جاده‌ای و هوایی
 • مراکز اقامتی پذیرایی تفریحی خدماتی مهمانسرا، مسافرخانه زائر سرا و غیره
 • مراکزی که در کار تهیه و تولید غذاهای آماده رستوران بوفه تالار پذیرایی قهوه خانه و غیره هستند

گفتنی است تشخیص این مراکز به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله ماده 64 قانون اصلاحی مالیات­های مستقیم دعوت می نماید.

جهت برخورداری از مشاوره تلفنی مالیاتی می توانید با شماره 09197566637 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده اند*

پر کزدن این فیلد الزامی می باشد.

مطالب جدید

خبرنامه مالیات ها
عضویت در خبرنامه مالیات ها