مالیات بر مستغلات

نوعی از مالیات می باشد که به درآمد اجاره ملک، زمین و نقل و انتقال تعلق می گیرد. به طور کلی، اشخاص حقیقی و حقوقی، برای فعالیت در بازار مسکن باید مالیات بپردازند.

مالیات مستقیمی است که به ارزش واقعی و یا فرض شده و ارزش اجاره ملک، محدوده قلمرو و صلاح دید اداره مالیات، تعلق می گیرد.

مالیات بر درآمد اجاره

اشخاص حقیقی و حقوقی، برای اجاره املاک و مستغلات خود، باید مالیات پرداخت کنند. در واقع به درآمد حاصل شده از املاک و مستغلات مشمول مالیات می شود.

مدل های مالیات بر اجاره

مالیات بر اجاره بر دو نوع مالیات بر اجاره دست اول و مالیات بر اجاره دست دوم می باشد.

مالیات بر اجاره دست اول

به مالیات درآمد املاک و مستغلاتی که از سمت مالک اجاره داده شود می گویند.

در واقع مالیاتی است که خود مالک باید پرداخت کند.

مالیات بر اجاره دست دوم

هر زمان که مستاجر، ملک مورد اجاره را به شخص دیگری واگذار کند

مشمول مالیات اجاره داری دست دوم می شود. در واقع اجاره دهنده مالک نمی باشد.

مالیات بر نقل و انتقال ملک

بر طبق قانون به 5% از ارزش ملک مورد معامله، بر اساس شرایط منطقه ملک، مالیات تعلق می گیرد. البته سن ملک، مساحت زمین و زیر بنا، نوع سازه، تجهیزات ملک، موقعیت ملک و نوع کاربری آن مورد توجه قرار می گیرد.

مالیات بر درآمد بدست آمده از ساخت و ساز

درآمد حاصل شده از ساخت و ساز و فروش ساختمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی، شامل مالیات می شود.

موارد معافیت از مالیات بر مستغلات

محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزندان، اجداد و افراد تحت تکلف دارای اجاره نمی باشد. اگر شخص دارای چند ملک باشد، ملک سکونت خودش و ملک محل سکونت این افراد نام برده، مشمول مالیات نمی شود.

نحوه محاسبه مالیات بر مستغلات

شرایط محاسبه این مالیات، بدین صورت است که، 25% از کل اجاره، چه نقدی و چه غیر نقدی، برای هزینه و استهلاک کم می شود. الباقی شامل مالیات بر مستغلات می شود.

پرسش و پاسخ متداول در مورد مالیات بر مستغلات

مالیات بر مستقلات کدام نوع از مالیات می باشد؟

مالیات بر مستقلات، 🏘️ مالیاتی است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای داشتن درآمد حاصل از اجاره ملک و زمین و همچنین نقل و انتقال آن باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

مالیات بر اجاره دسته اول شامل کدام درآمد می شود؟

مالک ملک موظف به پرداخت این نوع از مالیات می باشد و برای املاک و مستغلاتی می باشد که مالک آن ها را اجاره می دهد و از آن درآمد حاصل می کند.

مالیات بر اجاره دسته دوم شامل کدام درآمد می شود؟

هر زمان که مالک ملکی آن را به شخصی اجاره بدهد و مستاجر ملک مورد اجاره را به شخص دیگری واگذار کند، این ملک مشمول اجاره دسته دوم می باشد و در واقع مالک اصلی اجاره دهنده ملک نمی باشد.

مالیات بر اجاره دسته دوم به چه صورت محاسبه می شود؟

هر زمان که مستاجر ملک را به شخص دیگری واگذار کند، باید بر اساس مابه تفاوت اجاره پرداختی و دریافتی، مالیات پرداخت کند.

مالیات بر نقل و انتقال ملک چه میزان می باشد؟

برای انتقال ملک به شخص دیگری، باید 5% از ارزش واقعی ملک بر اساس شرایط منطقه ملک، سن ملک، مساحت زمین و زیر بنا، نوع سازه، تجهیزات ملک، موقعیت ملک و نوع کاربری آن ملک به سازمان، مالیات بر نقل و انتقال پرداخت شود.

مالیات ساخت و ساز شامل چه مواردی می باشد؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای درآمد حاصل از ساخت و ساز و فروش آن، باید به سازمان امور مالیاتی، مالیات مشخص شده را پرداخت کنند.

موارد معاف از مالیات بر مستغلات کدام می باشند؟

اگر شخصی دارای چندین ملک باشد، ملک محل سکونت خودش مشمول مالیات نمی شود و دیگر اینکه، اگر ملکی از این املاک محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزندان و افراد تحت تکلفش باشد، آن ملک نیز مشمول مالیات نمی باشد.

میزان محاسبه مالیات بر مستغلاتی که اجاره داده می شوند چقدر است؟

میزان محاسبه مالیات بر درآمد اجاره مستغلات بدین صورت می باشد که، 25% از کل اجاره نقدی و غیر نقدی برای هزینه های جانبی ملک مانند استهلاک ساختمان کم می شود و مبلغ باقی مانده بر اساس تشخیص سازمان، مشمول مالیات می شود.

مالیات املاکی که با اثاثیه اجاره داده می شوند به چه صورت محاسبه می باشند؟

اگر ملکی همراه با اثاثیه و یا ماشین آلات، اجاره داده شود، درآمد حاصل از اجاره اثاثیه و ماشین آلات هم، مشمول مالیات نیز می باشند.

مالیات املاکی را که برای وزارتخانه، موسسات، شرکت های دولتی و ... اجاره داده می شوند به چه صورت است؟

هر زمان که ملکی را به وزارت خانه، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به آن ها مانند نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها، شرکت ها و دیگر اشخاص حقوقی مشمول مالیات و دستگاه هایی که تماما و یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود، اجاره بدهید، این سازمان ها موظف می باشند که مالیات مورد نظر را از مال الاجاره های پرداختی کسر کنند و تا پایان ماه آتی به شعبه سازمان امور مالیاتی محل ملک پرداخت کنند.

بر اساس اداره مالیات، اگر اجاره ذکر شده کمتر از مبلغ دریافتی باشد، به چه صورت می شود؟

اگر اجاره دریافتی از ملکی بیشتر از مبلغ ذکر شده باشد، مالیات مابه تفاوت این اجاره، بر اساس مقررات مورد مطالبه قرار می گیرد و اگر مورد اعتراض مودی قرار بگیرد، در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد.

آیا واحدهای مسکونی خالی هم مشمول مالیات می باشند؟

واحدهای مسکونی خالی واقع شده در شهرهایی که دارای جمعیت بیشتر از یکصد هزار نفر می باشند، بر اساس قانون سازمان امور مالیاتی، بعد از سال دوم، مشمول مالیات می باشند. محاسبه این مالیات بدین صورت می باشد: سال دوم خالی از مستاجر برابر با یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، برابر مالیت متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل 1/5 برابر مالیات متعلقه محاسبه می شود.