مالیات بر ارث

مشاوره مالیات بر ارث

تمام اموال، بدهی ها، حقوق و وظایف یک شخص بعد از فوتش ارث محسوب می شود و این ارث به شخص و اشخاص دیگر منتقل می شود، ولی قبل از انتقال مشمول مالیات است و باید به دولت پرداخت شود.

در واقع تعریف مالیات بر ارث، نوعی مالیات است که به تمامی دارایی ها و املاک باقی مانده از فرد فوت شده، تعلق می گیرد، می باشد.

حال سوالی که خیلی مطرح می شود این است که این مالیات چند درصد می باشد و به چه صورت محاسبه می شود و در نهایت از چه طریق باید پرداخت شود.

قبل از دستیابی افراد به ارث، باید مالیات های لازم را به دولت پرداخت کنند و باقی مانده از اموال شخص متوفی برای وراث می باشد، که بر حسب درجه تقسیم بندی می شود.

مالیات بر ارث املاک مسکونی

اموال مشمول مالیات بر ارث

مالیات بر ارث املاک تجاری، اداری و صنعتی

مالیات بر ارث سپرده های بانکی

اموال معاف از مالیات

مالیات بر ارث خودرو

مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده ارث

اولین قدم بعد از فوت یک فرد این است که ولی، امین، قیم و یا نماینده قانونی وراث ظرف مدت شش ماه از تاریخ فوت متوفی، اظهارنامه مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور را تهیه کند و تمام اموال شخص فوت شده را در آن ذکر کنند. در مرحله بعد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به این اداره مراجعه کنند.

زمان پرداخت مالیات بر ارث

یکی از مهمترین مواردی که در بخش مالیات بر ارث توسط این اداره مورد اصلاح قرار گرفته است، این است در گذشته وراث باید قبل از انتقال اموال، مالیات آن را پرداخت می کردند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی می شده است.

امروزه این قضیه بدین صورت است که وراث در زمان انتقال اموال باید مالیات آن را به این اداره پرداخت کنند و بعد سند اموال انتقال داده می شود.

آیا ماترک در لیست مالیات وارد می شود

هرگاه تمام ماترک و یا قسمتی از آن معاف از مالیات باشد، اداره امور مالیاتی باید گواهی لازم را برای معافیت از مالیات صادر کند و آن را به وراث بدهد.

بدهی فرد فوت شده

بدهی متوفی به این صورت است که اگر بدهی دارای مدرک و سند قانونی باشد و مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفته باشد، از ماترک فرد متوفی کم می شود.

پرسش و پاسخ متداول در مورد مالیات بر ارث

چه چیزهایی بعد از فوت شخصی ارث محسوب می شود؟

تمامی اموال، حقوق، وظایف و حتی بدهی های او، بعد از فوتش ارث محسوب می شود و این موارد ذکر شده به دیگر اشخاص منتقل می شود. ولی دقت داشته باشید که این اموال، قبل از انتقال به وراث فرد، مشمول مالیات بر ارث می باشند. این مالیات را باید به دولت پرداخت کنند.

اموال و دارایی های شخص فوت شده به چه صورت مشمول مالیات می شوند؟

مالیات اموال باقی مانده متوفی به شرح ذیل می باشند:
تمامی سپرده ها، اوراق مشارکت، اوراق بهادار و سودهای متعلقه به آن ها، سود سهام و سهم الشرکه با نرخ 3% محاسبه می شود.
حق امتیاز و دیگر اموال و حقوق مالی با نرخ 10%
تمامی وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی با نرخ 2% نسبت به بهای اعلام شده توسط سازمان امور دارایی
اموال و دارایی های فرد فوت شده در خارج از کشور، بعد از کسر مالیات توسط دولت محل ملک، با نرخ 10%
نسبت به املاک و حق واگذاری محل 5/7%
دقت داشته باشید که تمامی نرخ های ذکر شده، برای وراث طبقه اول می باشد.

در صورتی که وراث از طبقات دیگر باشند، مالیات بر ارث به چه صورت می باشد؟

نرخ های ذکر شده تماما مربوط به وراث طبقه اول می باشند و در صورتی که وراث برای طبقات دوم و سوم باشند این نرخ های ذکر شده به ترتیب دو و چهار برابر می شوند.

اگر چنانچه متوفی و یا وراث وی، تبعه خارج از کشور باشند، محاسبه مالیات به چه صورت می باشد؟

در صورتی که متوفی و وراثش تبعه خارجی باشند، مالیات اموال و دارایی ها، با نرخ وراث طبقه اول محاسبه می شود.

طبقه بندی ورات فرد متوفی به چه صورت می باشد؟

وراث در قانون مالیات بر ارث به سه طبقه، تقسیم بندی می شوند:
وراث طبقه اول: وراث این طبقه شامل پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و در نهایت فرزند اولاد متوفی می باشند.
وراث طبقه دوم: وراث این طبقه شامل اجداد، برادر، خواهر و فرزندان آن ها می باشند.
وراث طبقه سوم: وراث این طبقه شامل عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن ها می باشند.

اموال و دارایی های معاف از مالیات شامل چه چیزهایی می باشند؟

وجوه بازنشستگی و وظیفه، پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت، مرخصی های استفاده نشده، بیمه های اجتماعی و وجوه پرداختی موسسات بیمه یا بیمه گذار، انواع بیمه های عمرو زندگی، خسارت فوت و دیه و دیگر موارد مانند این ها
اموالی که برای سازمان ها وموسسات مورد وقف، نذر و یا حبس قرار می گیرند.
اثاثیه خانه محل سکونت متوفی

مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده ارث چیست؟

وراث متوفی، چه به صورت فردی و یا جمعی، ولی، امین، قیم و یا نماینده قانونی بعد از کسر هزینه های کفن و دفن در حد عرف از ماترک متوفی، ظرف مدت یک سال ار تاریخ فوت، اظهارنامه ای شامل ذکر کلیه اقلام ماترک و بدهی ها همراه با مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه می دهند:
رونوشت و یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات
رونوشت و یا تصویر گواهی شده تمامی اوراقی که حق مالکیت آن برایفرد متوفی می باشد.
در صورت موجود، رونوشت ویا تصویر آخرین وصیت نامه فرد متوفی
رونوشت و یا تصویر گواهی شده وکالت نامه ویا قیم نامه در صورت ارائه مدارک به سازمان از طرف وکیل، قیم و یا ولی باشد.
رونوشت و یا تصویر گواهی فوت از مراجع مربوطه

مالیات بر ارث را چه زمانی باید پرداخت کرد؟

بر اساس قانون جدید وراث می توانند در زمان انتقال اموال مالیات آن را به این سازمان پرداخت کنند و بعد سند اموال انتقال داده می شود.

بدهی فرد متوفی به چه صورت از اموال آن کسر می گردد؟

هر زمان که بدهی فرد متوفی با مدارک و اسناد قانونی باشد و مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گرفته باشد، قابل کسر از ماترک متوفی می باشد.

در چه صورت اموال متوفی معاف از مالیات می شوند؟

در صورتی که ارزش به روز تمامی ماترک متوفی، کمتر از واجبات مالی و عبادی، دیون، هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی ها مشمول مالیات نمی باشند.

در چه صورت اموال متوفی مشمول مالیات می باشند؟

در صورتی که ارزش به روز ماترک متوفی، بیشتر از دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن وی باشد، مشمول مالیات می شود.

مدت زمان اطلاع برای فرد فوت شده تبعه خارج از کشور چقدر می باشد؟

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور، مدت سه ماه از تاریخ فوت اتباع ایرانی موظف می باشند که کلیه اطلاعات ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول واقع در محل سکونت، با تعیین ارزش به روز آن ها را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی اطلاع دهند.